Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Uppenbart ogrundade ansökningar och fastställande av säkra ursprungsländer

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående promemoria. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på promemorian.

Beslut i detta ärende (LED 2020/82) har fattats av Annelie Sjöberg efter utredning och förslag från Bodil Fransén.

Annelie Sjöberg, chef för rättsenheten

Bodil Fransén, utredare

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 juli 2021