Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Ett nytt regelverk för Schengens informationssystem (SIS)

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående promemoria. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på promemorian.

Beslut i detta ärende (LED 2019/512) har fattats av Agneta Broberg efter utredning och förslag från Bodil Fransén. I den slutliga handläggningen har också chefsjurist Mattias Falk, rättsenhetschef Annelie Sjöberg och sektionschef Linnea Sigeman deltagit.

Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman

Bodil Fransén, utredare

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 juli 2021