Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering – modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående betänkande.

DO har utifrån diskrimineringslagen inte några synpunkter på förslagen i betänkandet, men ställer sig positiv till åtgärder som kan stärka tillgången till modersmålsundervisning och modersmålsstöd. Utredningens förslag kan, sett utifrån DO:s uppdrag, utgöra viktiga steg i arbetet för allas lika rättigheter och möjligheter.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2019/505) har fattats av diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg efter utredning och förslag från experten Lars Lindgren.

Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman

Lars Lindgren, expert

Sidinformation

Senast uppdaterad: 28 oktober 2021