Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Förslag om ändring i Skolverkets föreskrifter om utformningen av gymnasieintyg efter introduktionsprogram i gymnasieskola

(SKOLFS 2011:147)

Diskrimineringsombudsmannen, DO, har anmodats att yttra sig över de ovan nämnda förslagen. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2020/145) har fattats av Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från Magdalena Sievers.

Lovisa Strömberg, chef för utvecklings- och analysenheten

Magdalena Sievers, utredare

Sidinformation

Senast uppdaterad: 28 oktober 2021