RSS

Remissvar

DO får olika förslag på remiss. Det innebär att vi ombeds att komma med våra synpunkter på förslagen. Remisserna kommer oftast från Regeringskansliet, men kan också vara från andra myndigheter. Förslagen kan handla om ändringar i lagar eller föreskrifter. Vi tar ställning till förslagen utifrån vårt uppdrag och kan också belysa vilka konsekvenser de kan få om de genomförs. Våra synpunkter lämnar vi i ett remissvar.

Tillbaka till toppen