Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Vidta kunskapshöjande åtgärder om afrofobi

Regeringen lyfter fram att afrosvenskar är särskilt utsatta för rasism och främlingsfientlighet i Sverige och att det råder brist på kunskap och medvetenhet om afrosvenskars situation liksom åtgärder från samhällets sida.

Uppdraget, genomfördes i dialog med berörda organisationer och i samråd med Forum för levande historia. Slutredovisning var den 1 april 2017.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 29 oktober 2021