Utveckla arbetet mot främlingsfientlighet och liknande former av intolerans

A2014/2479/DISK

26 juni 2014

Den 26 juni 2014 gav regeringen DO i uppdrag att utveckla och intensifiera arbetet mot främlingsfientlighet och liknande former av intolerans genom att följa upp insatser inom området. De insatser som har genomförts med anledning av uppdraget ska redovisas i myndighetens årsredovisningar.

Regeringen gav i 2014 DO i uppdrag att som strategisk myndighet i enlighet med regeringens strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck redovisa vidtagna och planerade insatser som syftar till att motverka diskriminering, homofobi och transfobi samt i övrigt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning.

Uppdraget har redovisat till regeringen i DO:s årsredovisning 2014.

Tillbaka till toppen