Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Utveckla arbetet mot främlingsfientlighet och liknande former av intolerans

Den 26 juni 2014 gav regeringen DO i uppdrag att utveckla och intensifiera arbetet mot främlingsfientlighet och liknande former av intolerans genom att följa upp insatser inom området. De insatser som har genomförts med anledning av uppdraget skulle redovisas i myndighetens årsredovisningar.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 29 oktober 2021