Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2016–2018

1 januari 2016

Enligt ett regeringsbeslut 2016 ska DO under perioden 2016–2018 ställa praktikplatser till Arbetsförmedlingens förfogande och ta emot arbetssökande personer med funktionsnedsättning från Arbetsförmedlingen för praktik.

DO ska senast den 1 oktober 2016, 1 april 2017, 1 april 2018 och 15 januari 2019 redovisa till Statskontoret hur uppdraget genomförs och vilka resultat som nåtts.

Tillbaka till toppen