Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända för praktik 2016–2018

1 januari 2016

Enligt ett regeringsbeslut 2016 ska DO under perioden 2016–2018 ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik.

DO ska senast den 1 oktober 2016, 1 april 2017, 1 april 2018 och 15 januari 2019 redovisa till Statskontoret hur uppdraget genomförs och vilka resultat som nåtts.

Tillbaka till toppen