Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända för praktik 2016–2018

Enligt ett regeringsbeslut 2016 skulle DO under perioden 2016–2018 ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik.

DO redovisade 1 oktober 2016, 1 april 2017, 1 april 2018 och 15 januari 2019 till Statskontoret hur uppdraget genomförs och vilka resultat som nåtts.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 29 oktober 2021