Vidta kunskapshöjande åtgärder om afrofobi

28 maj 2015

Regeringen lyfter fram att afrosvenskar är särskilt utsatta för rasism och främlingsfientlighet i Sverige och att det råder brist på kunskap och medvetenhet om afrosvenskars situation liksom åtgärder från samhällets sida.

Uppdraget, som ska ske dialog med berörda organisationer och i samråd med Forum för levande historia, ska slutredovisas senast den 1 april 2017.

Tillbaka till toppen