Särskilda informationsinsatser

30 mars 2020

DO har slutredovisat regeringsuppdrag om särskilda informationsinsatser till regeringen.

Uppdraget handlade dels om att tillsammans med Arbetsmiljöverket utveckla den digitala plattform om sexuella trakasserier som togs fram i ett tidigare regeringsuppdrag, dels om att genomföra kunskapshöjande informationsinsatser till arbetsgivare om sexuella trakasserier och aktiva åtgärder.

Tillbaka till toppen