Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Särskilda informationsinsatser

Uppdraget handlade dels om att tillsammans med Arbetsmiljöverket utveckla den digitala plattform om sexuella trakasserier som togs fram i ett tidigare regeringsuppdrag, dels om att genomföra kunskapshöjande informationsinsatser till arbetsgivare om sexuella trakasserier och aktiva åtgärder.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Sidinformation

Senast uppdaterad: 3 maj 2021