Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Motverka diskriminering på arbets- och bostadsmarknaden

Regeringen har beslutat att ge Diskrimineringsombudsmannen (DO) och Myndigheten för delaktighet (MFD) uppdrag om att öka kunskapen om diskriminering på arbets- och bostadsmarknaden.

Regeringen gav DO och Myndigheten för delaktighet (MFD) uppdrag om att öka kunskapen om diskriminering på arbets- och bostadsmarknaden.

Uppdragen såg ut som följande:

  • DO fick uppdrag att vidta särskilda åtgärder för att motverka diskriminering på arbets- och bostadsmarknaden och tilldelas 1,5 miljoner för uppdraget.
  • MFD fick i uppdrag att vidta särskilda åtgärder för att motverka diskriminering av personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden och tilldelas 1,3 miljoner för uppdraget.

DO redovisade uppdraget till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) i februari 2018.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 29 oktober 2021