Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck

DO är en av flera myndigheter som regeringen utsett som strategisk myndighet i sin strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Inom ramen för uppdraget att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck ska DO redovisa

  • de insatser som myndigheten genomfört samt en bedömning av uppnådda resultat
  • vilka insatser som koordinerats och genomförts tillsammans med Folkhälsomyndigheten, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Socialstyrelsen, Statens kulturråd och Statens skolverk
  • samverkan med organisationer som företräder hbtq-personers rättigheter.

Uppdraget har funnits i DO:s årliga regleringsbrev sedan 2016. Insatser som vi genomfört finns redovisade i respektive årsredovisning.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Sidinformation

Senast uppdaterad: 17 januari 2022