Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Lägesbeskrivning av situation för intersexpersoner

DO fick i regleringsbrevet 2021 ett uppdrag att lämna en lägesbeskrivning av situationen för intersexpersoner ur ett diskrimineringsperspektiv.

DO tog fram lägesbeskrivningen i dialog med organisationer i det civila samhället och berörda myndigheter. Den innehåller också en internationell utblick.

I DO:s uppdrag ingick också att ta del av och om det var aktuellt sammanställa relevant forskning och annan kunskap inom området.

Uppdraget redovisades till regeringen den 1 mars 2022.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 2 maj 2022