Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Kunskapslyftet för barnets rättigheter

I regleringsbrevet för år 2021 fick DO i uppdrag att ingå i Kunskapslyftet för barnets rättigheter. Uppdraget innebar att DO skulle analysera behov av att utveckla den praktiska tillämpningen av FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) i sin verksamhet och därefter, utifrån analysen, förbättra den praktiska tillämpningen av barnkonventionen inom ramen för sitt uppdrag.

Redovisningen av DO:s arbete med uppdraget Kunskapslyftet för barnets rättigheter innehåller

  • en kartläggning och analys av DO:s befintliga arbete
  • identifierade utvecklingsområden
  • de åtgärder som DO redan har vidtagit eller kommer att vidta för att förbättra den praktiska tillämpningen av barnkonventionen på DO.

Uppdraget redovisades till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) den 31 mars 2022.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 2 maj 2022