Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Kunskapslyft för barnets rättigheter

DO ska analysera behov av att utveckla den praktiska tillämpningen av FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) i sin verksamhet. Utifrån analysen, ska DO förbättra den praktiska tillämpningen av barnkonventionen inom ramen för myndighetens uppdrag. Vid behov ska myndigheten få stöd från Barnombudsmannen. Arbetet ingår i kunskapslyftet för barnets rättigheter

Av redovisningen ska framgå vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit eller planerar att vidta för att förbättra den praktiska tillämpningen av barnkonventionen i sin verksamhet.

Diskrimineringsombudsmannen ska redovisa uppdraget till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 mars 2022.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Sidinformation

Senast uppdaterad: 29 oktober 2021