Informationssatsning mot sexuella trakasserier på arbetsmarknaden med anledning av #metoo

8 mars 2018

DO och Arbetsmiljöverket (AV) får i uppdrag att genomföra särskilda insatser för att förebygga och förhindra sexuella trakasserier i arbetslivet med anledning av #metoo.

Syftet med uppdraget är att samlat tillhandahålla information om diskrimineringslagens och arbetsmiljölagens krav på arbetsgivare när det gäller att förebygga, förhindra och åtgärda förekomsten av sexuella trakasserier.

DO:s och Arbetsmiljöverkets gemensamma uppdrag är att ta fram en digital plattform för information med stöd till arbetsgivare för att förebygga och förhindra sexuella trakasserier i arbetslivet.

DO fick även i uppdrag att genomföra särskilt kunskapshöjande insatser och tillsynsinsatser om arbetsgivares skyldighet att genomföra förebyggande och främjande insatser för att motverka sexuella trakasserier och andra former av diskriminering.

En delredovisning av uppdraget ska lämnas senast den 3 september 2018 och en slutredovisning med ekonomisk redovisning av använda medel ska lämnas till Regeringskansliet senast den 1 april 2019.

Tillbaka till toppen