Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Informationssatsning mot sexuella trakasserier på arbetsmarknaden med anledning av #metoo

DO och Arbetsmiljöverket (AV) fick i uppdrag att genomföra särskilda insatser för att förebygga och förhindra sexuella trakasserier i arbetslivet med anledning av #metoo.

Syftet med uppdraget var att samlat tillhandahålla information om diskrimineringslagens och arbetsmiljölagens krav på arbetsgivare när det gäller att förebygga, förhindra och åtgärda förekomsten av sexuella trakasserier.

DO:s och Arbetsmiljöverkets gemensamma uppdrag var att ta fram en digital plattform för information med stöd till arbetsgivare för att förebygga och förhindra sexuella trakasserier i arbetslivet.

DO fick även i uppdrag att genomföra särskilt kunskapshöjande insatser och tillsynsinsatser om arbetsgivares skyldighet att genomföra förebyggande och främjande insatser för att motverka sexuella trakasserier och andra former av diskriminering.

En delredovisning av uppdraget lämnades den 3 september 2018 och en slutredovisning med ekonomisk redovisning av använda medel ska lämnades till Regeringskansliet den 1 april 2019.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 1 november 2021