Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Informationsinsatser om diskrimineringslagen och diskriminering av personer som använder ledar- eller assistanshund

DO har fått i uppdrag att genomföra särskilda informationsinsatser om skyddet mot diskriminering för personer med funktionsnedsättning som använder ledar- eller assistanshund som hjälpmedel.

DO ska tillhandahålla och sprida information om diskrimineringslagens bestämmelser i syfte att höja kunskapen hos berörda målgrupper, både rättighetsbärare och skyldighetsbärare. I uppdraget ingår att informera om bestämmelser som kan påverka tillgängligheten till bland annat restauranger och butiker samt att beakta tillgängligheten för personer med andra funktionsnedsättningar som till exempel astma och allergi.

I uppdraget kommer DO samverka med Livsmedelsverket och Myndigheten för delaktighet och samråda med berörda civilsamhällesorganisationer.

Uppdraget ska redovisas med en slutrapport senast 1 november 2023.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 10 mars 2023
Till toppen