Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Fördjupa kunskapen om risker för diskriminering vid användandet av AI och annat automatiserat beslutsfattande inom arbetslivet

DO har fått i uppdrag att fördjupa kunskapen om risker för diskriminering vid användandet av artificiell intelligens (AI) och annat automatiserat beslutsfattande inom arbetslivet.

Syftet med uppdraget är att kartlägga vilka risker för diskriminering som användandet av AI och annat automatiserat beslutsfattande kan medföra och i vilken utsträckning och i vilka sammanhang som arbetsgivare använder sådana tekniska lösningar. Vidare bör kunskapsnivån hos arbetsgivare om förhållanden som kan leda till diskriminering när det gäller AI och annat automatiserat beslutsfattande belysas.

Redovisning till regeringen

DO har slutrapporterat uppdraget den 1 november 2023.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 20 november 2023