Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Diskriminering som har samband med flera diskrimineringsgrunder

DO ska utifrån anmälningar om diskriminering som kommer till myndigheten fördjupa kunskapen om diskriminering som har samband med flera diskrimineringsgrunder och belysa frågor som har att göra med intersektionalitet.

I uppdraget ska DO särskilt belysa situationer eller förutsättningar som, utifrån vad som framkommer i anmälningar, medför särskild risk att bli utsatt för diskriminering som har samband med flera diskrimineringsgrunder.

Uppdraget ska delredovisas senast 31 oktober 2022 och slutredovisas senast 1 mars 2023.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 27 juni 2022
Till toppen