RSS

Regeringsuppdrag

Varje år får DO ett regleringsbrev av regeringen. Regleringsbrevet beskriver uppdrag som DO ska återrapportera till regeringen vilket oftast sker i årsredovisningen. Ibland kan regeringen ge DO särskilda uppdrag som vi ska redovisa på annat sätt.

Tillbaka till toppen