Skillnader i socialtjänsten - diskriminering?

Evenemanget har genomförts

Seminarium

Det finns skillnader mellan olika grupper när socialtjänsten ger insatser till barn och unga. Kan det vara diskriminering? Vad får det för konsekvenser?

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Barnombudsmannen och Stockholm stad har i rapporter på olika sätt konstaterat att det finns skillnader mellan olika grupper när socialtjänsten arbetar med barn och unga. Det kan gälla skillnader mellan pojkar och flickor, geografiska platser eller etnisk tillhörighet. Under det här seminariet kommer vi att få lyssna på en redovisning av rapporternas resultat och en genomgång av kopplingen till diskrimineringslagen.

Det följs av en paneldiskussion kring vilka konsekvenser diskriminerande skillnader kan få för barn och ungas levnadsvillkor och hälsa. 

Moderator: Sara Lundgren
Paneldeltagare: Anna Forsström, Birgitta H Svensson, Elisabeth Dahlin, Peter Nilsson, Pär Alexandersson och Ulrika Bertilsson. 

Presentation av paneldeltagarna

  • Birgitta Svensson är lektor i socialt arbete vid Karlstads universitet och forskningsledare vid FoU Välfärd Värmland. Birgitta är även Värmlands representant i SKL:s nationella nätverk för systematisk uppföljning och analys inom socialtjänsten, samt Barn- och Unga nätverket.
  • Anna Forsström är socialtjänstinspektör vid avdelningen för stadsövergripande sociala frågor på Socialförvaltningen, Stockholm stad. Kvalitetsgranskar socialtjänstens verksamhet utifrån ett brukarperspektiv och med fokus på rättssäkerhet.
  • Peter Nilsson arbetar som utredare på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Var projektledare för rapporten "Lika läge för alla?". Är statistiker och samhällsvetare och har i huvudsak arbetat med hur den nationella uppföljningen av socialtjänst och hälso- och sjukvården kan stärkas. Har tidigare på myndigheten även ansvarat för flera projekt som rör samordningsfrågor mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst.
  • Pär Alexandersson är utredare vid Socialstyrelsens avdelning för Kunskapsstyrning för socialtjänsten. Han arbetar bland annat med frågor om bland annat institutionsvård för barn och unga samt romsk inkludering i socialtjänsten.
  • Elisabeth Dahlin är sedan 2018 barnombudsman. Tidigare arbetade hon som generalsekreterare för Rädda Barnen och har även haft globala uppdrag inom FN för barns rättigheter. Tidigare har hon bland annat tjänstgjort vid Sida och utrikesdepartementet, senast som ambassadör och chef för Globalt Ansvar. Hon har även arbetet som ställföreträdande generaldirektör och vikarierande generaldirektör vid Kommerskollegium samt varit generalsekreterare för Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer, LSU.
  • Ulrika Bertilsson är utredare vid utvecklings- och analysenheten på Diskrimineringsombudsmannen.
  • Sara Lundgren är utredare vid utvecklings- och analysenheten på Diskrimineringsombudsmannen. 
Tillbaka till toppen