Seminarium om arbetsgivarens ansvar att motverka sexuella trakasserier

Evenemanget har genomförts

Seminarium

Vi bjuder in dig till ett seminarium där experter från Diskrimineringsombudsmannen och Arbetsmiljöverket kommer föreläsa om vad som gäller i respektive lagstiftning. Vi kommer även genomföra gruppdiskussioner där ni får diskutera hur sexuella trakasserier kan motverkas på arbetsplatsen.

Målgrupp: För dig som arbetar inom HR på statlig myndighet

Ingen ska behöva riskera att utsättas för sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling på arbetsplatser. Men det förekommer. Som arbetsgivare har du ett stort ansvar för att förebygga sexuella trakasserier och agera snabbt om det ändå händer.

Anmäl dig här

Program

Fika och registrering från klockan 08:30

  • 09:30-09:45 Välkomna
  • 09:45-10:25 Vad säger Diskrimineringslagen om sexuella trakasserier, trakasserier och aktiva åtgärder samt arbetsmiljöverkets föreskrifter om kränkande särbehandling. Föreläsning av sakkunniga från Arbetsmiljöverket och Diskrimineringsombudsmannen.
  • 10:25-10:40 Tid för frågor
  • 10:40-10:50 Paus
  • 10:50-11:45 Gruppdiskussioner om hur sexuella trakasserier kan motverkas på arbetsplatsen med case-övningar
  • 11:45-12:00 Summering av gruppdiskussioner
  • 12:00-13:00 Lunch

Om du har frågor om seminariet vänligen kontakta någon nedan:

shrikant.ward@do.se

jenny.osterman@do.se

Tillbaka till toppen