Metodverkstad på Forum Jämställdhet

Evenemanget har genomförts

Seminarium

Målgrupp: HR-personal

Attraktiva företag för både kvinnor och män behöver jobba aktivt med att förebygga och åtgärda sexuella trakasserier. Då gäller det att ha koll på lagen och hur du som chef, fackligt ombud eller hr-ansvarig ska agera om något händer. I den här metodverkstaden reder vi ut vad lagstiftningen säger och presenterar ett digitalt verktyg till hjälp. Vi arbetar också med ett fall av trakasserier som synliggör hur de kan motverkas.

Du anmäler dig på Forum Jämställdhets webbplats.

Tillbaka till toppen