Dialogmöte om risker för diskriminering inom socialtjänsten

Evenemanget har genomförts

Dialogmöte

Diskrimineringsombudsmannen (DO) bjuder in civila samhället i Falköping till ett dialogmöte om risker för diskriminering inom socialtjänsten.

Målgrupp: Organisationer och nätverk inom civilsamhället samt enskilda personer som kommer i kontakt med socialtjänsten i Falköping.

Risker för diskriminering inom socialtjänsten?

Har du erfarenhet av socialtjänsten i Falköping? Vilka är dina upplevelser? Vill du vara med och försöka påverka socialtjänsten i din kommun?

DO bjuder in till ett möte för att lyssna på dina erfarenheter och till ett samtal om det finns risker för diskriminering i socialtjänsten.

Kunskapen DO får under mötet kommer vi att använda i vårt fortsatta arbete med att motverka diskriminering inom socialtjänsten.

Du behöver inte anmäla dig i förväg.

Övrig information

Vill du skicka in frågor i förväg? Behöver du till exempel hörslinga eller tolk? Har du andra frågor? Välkommen att höra av dig till Sara Lundgren på DO, mejladress: sara.lundgren@do.se