Dialogmöte om diskriminering på bostadsmarknaden

Evenemanget har genomförts

Dialogmöte

Diskrimineringsombudsmannen (DO) bjuder in civila samhället i Malmö till ett dialogmöte om diskriminering på bostadsmarknaden.

Målgrupp: Organisationer och nätverk i det civila samhället i Malmö

DO arbetar just nu med projektet "Diskriminering vid tillhandahållande av hyresbostäder". Projektets syfte är att bidra till att öka transparensen och förutsägbarheten i bostadsförmedlingssystemen och att bidra till att diskriminerande uthyrningskriterier inte förekommer.

Upplever ni diskriminering på bostadsmarknaden i Malmö?

Malmö är en av tre kommuner där DO kommer arbeta med både att sprida information och kunskap om skyddet mot diskriminering och inhämta kunskap från det lokala civilsamhället. Vi samlar därför organisationer och nätverk i kommunen för att samtala om hur situationen på hyresmarknaden upplevs. I samtalen utbyter vi och tar del av varandras erfarenheter. Den kunskap som kommer fram under kvällen kommer att användas i DO:s fortsatta arbete med att motverka diskriminering.

Dialogmötet anordnas med hjälp av Malmö mot diskriminering.

Inbjudan och anmälan

Inbjudna organisationer och nätverk i Malmö anmäler sig till dialogmötet via den inbjudan som DO har skickat ut via e-post.

Om du tror att din organisation eller ditt nätverk borde vara med på mötet men inte fått någon inbjudan får du gärna meddela det till oss. Kontakta Anna Ericsson via mail anna.ericsson@do.se eller telefon 08-120 20 791. Sista datum för anmälan är den 1 oktober 2019.

Tillbaka till toppen