Mänskliga Rättighetsdagarna

Konferens

Mänskliga Rättighetsdagarna, MR-dagarna, är Nordens viktigaste samlade mötesplats för praktiker, forskare, myndigheter, politiker och ideellt engagerade som arbetar med eller vill lära mer om mänskliga rättigheter. Årets tema är "Rätten till hälsa".

DO kommer att medverka med seminarier och en monter. Möt oss där.

Läs mer om MR-dagarna