Mänskliga Rättighetsdagarna Uppsala - online

Tema: "Mänskliga rättigheter - en fråga om var du bor?"

Evenemang

Delta i DO:s tre digitala seminarier och besök vår digitala utställningsmonter. Mer information kommer.

Mänskliga Rättighetsdagarna Uppsala genomförs som ett helt digitalt arrangemang. 

Tillbaka till toppen