Hbtq-strategisk myndighet

DO är en av åtta myndigheter som regeringen utsett som strategisk myndighet i sin strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Här kan du läsa om hur vi jobbar med regeringens hbtq-strategi, vad strategin syftar till och vilka myndigheter som ingår i arbetet.

Syftet med regeringens strategi är att stärka arbetet för hbtq-personers situation i Sverige. I strategin pekas ett antal fokusområden ut tillsammans med ett antal strategiska myndigheter. De fokusområden som strategin omfattar är:

  • Våld, diskriminering och andra kränkningar
  • Unga hbtq-personer (homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera personer)
  • Hälsa, vård och sociala tjänster
  • Privat- och familjeliv
  • Kulturområdet
  • Civila samhället

Myndigheter som ingår

Regeringens strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck presenterades 2014. Fem myndigheter utsågs då av regeringen till strategiska myndigheter: Kulturrådet, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för ungdomars- och civilsamhällesfrågor och Diskrimineringsombudsmannen. Sommaren 2018 stärkte regeringen arbetet med ytterligare tre myndigheter: Skolverket, Jämställdhetsmyndigheten  och Migrationsverket.

Regeringens strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck

Hur arbetar DO med regeringens hbtq-strategi?

Frågor som handlar om att motverka diskriminering och på annat sätt främja lika rättigheter och möjligheter för hbtq-personer är frågor som genomsyrar hela DO:s arbete – från att ta fram väglednings- och stödmaterial och genomföra utbildningar till att utöva tillsyn över diskrimineringslagen.

En viktig kunskapskälla för att fördjupa vår kunskap är våra dialoger med civila samhället och med de intresseorganisationer som företräder målgruppen. Vi arbetar också aktivt med att sprida kunskap om hbtq-frågor, till exempel via seminarium eller på pride-festivaler. På så sätt kan vi bidra till att diskriminering motverkas.

Ett exempel ur vår tillsynsverksamhet har handlat om att komma till rätta med de administrativa problem som kan uppstå för transpersoner i samband med byte av juridiskt kön. Problem som under vissa omständigheter skulle kunna utgöra diskriminering. Till exempel har vi bedrivit tillsyn av aktörer inom försäkringsbranschen och graviditets- och förlossningsvården. I båda dessa fall har myndighetens tillsyn lett till att de granskade har ändrat sina rutiner.

En gravid transman fick inte teckna en så kallad gravidförsäkring

Brister i landstingets datasystem med förde att en person med manligt personnummer inte kunde registreras som gravid

Tillbaka till toppen