Årsredovisningar

Längst ner på den här sidan hittar du alla våra årsredovisningar sedan starten 2009.

DO:s årsredovisning för 2018

2018 var ett viktigt år för DO. Inom vårt inriktningsområde arbetsliv har vi genomfört omfattande insatser riktade till arbetsgivare. Vi har tillsynat drygt 500 arbetsgivares arbete mot trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Vi har också tagit fram ett efterfrågat kunskapsstöd om sexuella trakasserier i samverkan med Arbetsmiljöverket. Vi har varit aktiva inom våra två andra inriktningsområden bostad och socialtjänst för att bygga upp ett långsiktigt förändringsarbete. Vi redovisar också en rad andra aktiviteter inom de samhällsområden som ingår i myndighetsuppdraget. 

DO:s årsredovisning för budgetåret 2018

Statistik över anmälningar i årsredovisningarna

Endast en liten del av den upplevda diskrimineringen anmäls och mörkertalet är stort. Anmälningarna till DO kan därför endast synliggöra en del av de problem som är kopplade till diskriminering. Samtidigt är anmälningarna om upplevd diskriminering en viktig och unik kunskapskälla som bidrar till att identifiera diskriminerande hinder i tillgång till lika rättigheter och möjligheter i samhället.

Antalet anmälningar varierar vanligtvis från år till år. Just eftersom mörkertalen är stora kan vi inte dra slutsatsen att diskrimineringen i samhället följer samma upp och nedgångar som antalet anmälningar till DO.

Tillbaka till toppen