Årsredovisningar

Varje år överlämnar Diskrimineringsombudsmannen sin årsredovisning till regeringen. Här kan du ta del av alla våra årsredovisningar sedan starten 2009..

DO:s årsredovisning för 2019

De sedan några år påbörjade arbetena inom tre inriktningsområden innebär att vi fokuserar insatserna på identifierade problemområden inom samhällsområdena arbetsliv, bostad och socialtjänst. I vår årsredovisning för 2019 kan du bland annat ta del av följande:

  • Inom vårt inriktningsområde arbetsliv har vi genomfört omfattande insatser riktade till arbetsgivare.
  • Vi har  tagit fram ett utvecklat olika kunskapsstöd, bland annat en digital guide till aktiva åtgärder i arbetslivet. 
  • Inom inriktningsområdet bostad är insatserna beroende av att olika aktörer på bostads- och hyresmarknaden förstår hur diskriminering kan se ut och hur bostadsförmedlingssystem och uthyrningskriterier kan leda till diskriminering.
  • Inom inriktningsområdet socialtjänst ligger fokus på vikten av att socialtjänsten arbetar och fattar beslut på ett sätt som konsekvent bygger på att prövning och bedömning är individuell. Det behövs mer kunskap om samband mellan brist på individuell prövning och diskriminering.

 Läs mer i vår senaste årsredovisning

Tillbaka till toppen