Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Årsredovisningar från DO

Varje år överlämnar Diskrimineringsombudsmannen sin årsredovisning till regeringen. Här kan du ta del av alla våra årsredovisningar sedan 2010.

DO:s årsredovisning för 2020

DO presenterar i årsredovisningen för 2020 en stor bredd av åtgärder inom en rad olika områden i arbetet att motverka diskriminering. Inom vissa av dessa områden har arbetet påverkats av pandemin, men i andra delar har mycket kunnat genomföras som planerat. Några exempel på viktiga händelser under året är:

 • I början av året deltar DO i en muntlig förhandling som hålls inför
  EU-­domstolens stora avdelning i Luxemburg. Målet handlar om rätten att få en ifrågasatt rättighetskränkning konstaterad.
 • Vi tar fram och lanserar en digital guide riktad till hyresvärdar för att bidra till att stärka deras förmåga att förmedla och hyra ut bostäder utan risk för diskriminering.
 • Vi genomför fördjupade analyser av DO:s tillsyn av privata och
  offentliga arbetsgivares riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.
 • Ett diskriminerande krav på sysselsättning i kollektivavtalet
  för bemanningsbranschen tas bort som en följd av ett
  ärende som DO har drivit.
 • I december tillträdde Lars Arrhenius som Sveriges nye diskrimineringsombudsman.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Sidinformation

Senast uppdaterad: 26 oktober 2021