Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Upphandlingar

Som statlig myndighet köper DO in varor och tjänster enligt de krav som ställs i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU.

Pågående upphandlingar

DO:s upphandlingar annonseras via Mercell Tendsign Länk till annan webbplats..

Inköp och avrop

Vi gör anskaffningar genom avrop från statliga ramavtal och genom egna upphandlingar. Hur en upphandling genomförs beror i huvudsak på kontraktsvärdet.

Handlingar

Om du vill ta del av material från upphandlingar kan du kontakta DO:s registrator via do@do.se.

Under en pågående upphandling råder absolut anbudssekretess om allt som rör upphandlingen Efter att en upphandling har avslutats blir materialet i ärendet offentligt. Vissa uppgifter i ett ärende kan dock omfattas av sekretess även efter att en upphandling är avslutad.

E-handel

Under 2022 införde DO en sammanhållen digital inköpsprocess vilket omfattar både upphandling och e-handel i syfte att stärka hela inköps- och fakturaprocessen.

Frågor

Om du har lämnat in ett anbud eller en anbudsansökan på en viss upphandling och har frågor ska de ställas via Mercell Tendsign. DO tillämpar digital signering av sina anbud och avtal.

Hjälp i upphandlingen

Information om hur du lämnar anbud och vilka regler som gäller finns på Upphandlingsmyndigheten Länk till annan webbplats..

Sidinformation

Senast uppdaterad: 26 februari 2024