Utvecklad guide hjälper arbetsgivare med arbetet att förebygga diskriminering

Pressmeddelande publicerad 29 september 2020

En ny version av DO:s digitala guide med konkreta tips och exempel ska vägleda chefer och hr-ansvariga i deras arbete för att förebygga diskriminering på arbetsplatsen.

Nu lanseras en mer utvecklad digital guide som ska stödja arbetsgivare i deras lagstadgade skyldigheter att med aktiva åtgärder motverka diskriminering. En första grundläggande version av guiden kom 2019 och fick under året totalt över 50 000 besökare.

Den nya mer utvecklade guiden förklarar inte bara vad arbetsgivare ska göra enligt lagens bestämmelser utan också varför. Guiden ger även exempel på hur ett arbete med aktiva åtgärder kan gå till.

– Vår förhoppning är att guiden kommer att underlätta och vara ett bra stöd i det viktiga arbetet för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatserna, säger Lovisa Strömberg, tillförordnad diskrimineringsombudsman.

Det finns ingen universell lösning på hur arbetet med aktiva åtgärder ska gå till utan det måste utgå från de lokala förhållandena på arbetsplatsen. Det handlar om att undersöka och analysera vilka risker för diskriminering och andra hinder för lika rättigheter och möjligheter som kan finnas i den egna verksamheten för att kunna vidta de åtgärder som behövs, och slutligen att kontinuerligt följa upp och utvärdera arbetet.

– Det är arbetsgivare och arbetstagare tillsammans som har kunskapen om hur det ser ut och vilka behov som finns på arbetsplatsen, säger Lovisa Strömberg.

Besök guiden till aktiva åtgärder mot diskriminering

 

Sagt om guiden

Så här säger några användare om den nya versionen av guiden:

  • "Nu är guiden mer konkret, enkel och pedagogisk."
  • "Det pedagogiska upplägget är ännu bättre nu. Det var bra redan innan men nu känns det mycket mera "samlat". Mycket bra!"
  • "Jättebra med exempel som kan ge en del inspiration till det egna arbetet."
  • "Eftersom många är inblandade i vårt arbete med aktiva åtgärder, kan vi använda guiden som utgångspunkt i vårt arbete - något att hela tiden återvända till i alla steg. Det var bra tidigare också men nu är det ännu bättre. Tydligt, pedagogiskt och samlat."
  • "Tycker det är bra med exempel och att det är bra när man klart och tydligt ser var i guiden man är. Enkel och lättförståelig information."

 

Tillbaka till toppen