Ny rapport sammanställer anmälningar som inkommit till DO 2015–2019

Nyhet publicerad 30 november 2020

Idag publicerar DO en rapport med statistik över de anmälningar som inkom till DO under perioden 2015—2019.

Rapporten visar att antalet anmälningar som inkommer till DO har ökat de senaste fem åren. Även om det inte behöver betyda att förekomsten av diskriminering i samhället har ökat visar det på behovet av insatser för att motverka och förebygga diskriminering i Sverige.

– Tanken är att statistiken ska kunna användas som ett kunskapsunderlag för alla som på olika sätt arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering, säger Love Ander, utredare på DO.

Ta del av rapporten "Diskriminering 2015–2019: Statistik över anmälningar som inkommit till DO".

 

Tillbaka till toppen