Tillsyn rörande musikfestival

Nyhet publicerad 9 juli 2018

DO har beslutat inleda tillsyn mot bakgrund av uppgifter om planer på en musikfestival i augusti där cis-män inte är välkomna (med cis-män avses personer som identifierar sig med det vid födseln tilldelade könet man). Enligt den information som DO fått ska syftet med uteslutningen vara att minska risken för att kvinnliga besökare antastas sexuellt av sådana män. Informationen har inkommit både genom anmälningar och artiklar i media.

Det är DO:s uppgift att utöva tillsyn över att diskrimineringslagen följs. Därför inleder vi en tillsyn för att klargöra om uppgifterna stämmer, och i så fall i vad mån musikfestivalen är förenlig med diskrimineringslagens förbud mot diskriminering som har samband med kön. Det innebär bland annat att vi kontaktar arrangörerna för festivalen och ställer ett antal frågor om de tips vi fått in om att cis-män inte är välkomna. Sedan kommer en rättslig bedömning göras av uppgifterna utifrån diskrimineringslagen.

- Det är välkänt att det finns allvarliga problem med sexuella närmanden och övergrepp på musikfestivaler, och att det behövs åtgärder för att alla besökare ska kunna känna sig trygga. Men det är viktigt att dessa åtgärder inte bryter mot diskrimineringslagen. Uppgiften att man avser att helt stänga ute potentiella besökare endast av skäl kopplade till deras kön, gör att det finns skäl för oss som tillsynsmyndighet att kontrollera om man följer reglerna, säger Martin Mörk, som är ställföreträdande diskrimineringsombudsman.

 

Tillbaka till toppen