Taxibolag medger diskriminering av gravid kvinna

Nyhet publicerad 20 december 2018

Ett taxibolag i Skåne medger nu att det var diskriminering när en kvinna sades upp från sin anställning efter att det blev känt att hon var gravid. Bolaget har i samband med medgivandet gått med på att betala 100 000 kronor i ersättning till kvinnan.

Det var i november 2017 som taxibolaget anställde kvinnan och det beslutades då att kvinnan skulle börja arbeta den 1 februari 2018. Innan det blev aktuellt meddelade dock kvinnan via textmeddelande att hon var gravid med tvillingar. När bolagets ägare fick reda på det skickade han flera textmeddelanden där han skrev att hon kunde glömma anställningen och att hon skulle riva anställningsavtalet. Fem dagar senare fick kvinnan besked om att hon blivit uppsagd.

DO har drivit ärendet i Arbetsdomstolen och i och med bolagets medgivande dömer AD bolaget att betala det ersättningsbelopp som DO begärt för kvinnans räkning.

PRO 2018/2

Läs mer om ärendet

Fakta

Med direkt diskriminering avses att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med någon av diskrimineringsgrunderna, till exempel kön. (1 kap. 4 § 1 diskrimineringslagen).

Enligt föräldraledighetslagen får en arbetsgivare inte missgynna arbetstagare av skäl som har samband med föräldraledighet om inte missgynnandet är en nödvändig följd av ledigheten. Förbudet gäller bland annat när en arbetsgivare säger upp eller vidtar annan ingripande åtgärd mot en arbetstagare. (16 § föräldraledighetslagen).

Tillbaka till toppen