Kampanj om bristande tillgänglighet som ofrivillig hinderbana

Nyhet publicerad 19 november 2018

Minst 1 538 200 personer deltar i Sveriges största hinderbana. Varje dag. Med det budskapet vill DO i en ny kampanj uppmärksamma diskrimineringslagens förbud mot bristande tillgänglighet och hur vardagen kan upplevas för personer med funktionsnedsättning.

Enligt diskrimineringslagen är bristande tillgänglighet en form av diskriminering. Det innebär att den som ansvarar för en verksamhet, till exempel en arbetsplats, en skola eller en affär, kan vara ansvarig för att göra den tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Sedan den 1 maj 2018 omfattas alla verksamheter, oavsett storlek, av förbudet mot bristande tillgänglighet.

Måndag den 19 november startar DO en informationskampanj med syftet att öka kännedomen bland verksamhetsansvariga om diskrimineringslagens förbud mot bristande tillgänglighet och deras ansvar för tillgänglighet. Kampanjens röda tråd är budskapet "Sveriges största hinderbana har minst 1 538 200 deltagare. Varje dag." I kampanjen uppmärksammas hur vardagen för personer med fysisk, psykisk eller kognitiv funktionsnedsättning kan upplevas som en ofrivillig hinderbana, med stora och små hinder som förhindrar många från att ta del av samhällets utbud och leva det liv de själva vill.

Siffran "1 538 200" motsvarar det ungefärliga antalet personer i Sverige med en fysisk, psykisk och kognitiv funktionsnedsättning. Siffran är framtagen med utgångspunkt i SCB:s arbetskraftsundersökning 2016. Den visar att cirka 15,2 procent i arbetsför ålder (16-64 år) själva anser att de har en funktionsnedsättning. Beräkningen bygger på antagandet att andelen personer med funktionsnedsättning bland den arbetsföra delen av befolkningen är ungefär lika stor som befolkningen totalt.

- Genom jämförelsen med en hinderbana vill vi på ett tankeväckande sätt skapa uppmärksamhet kring de ofrivilliga utmaningar som personer med funktionsnedsättning lever med. Men medan en frivillig utmaning, såväl för personer med som utan funktionsnedsättning, är något vi väljer att göra en kortare tid, är de ofrivilliga hindren en ständig begränsning i vardagen, säger Diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg.

Tillbaka till toppen