Högsta domstolen tar upp diskrimineringsmål

Nyhet publicerad 19 juni 2018

Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i ett mål som rör en man som enligt DO diskriminerades i samband med en flygresa.

Själva sakfrågan har dock inte blivit prövad i tidigare instanser i och med att det aktuella flygbolaget har gått med på att betala yrkat belopp, men utan att medge diskrimineringen. DO vill nu bland annat att HD undanröjer tingsrättens dom och återförvisar målet för ny prövning i tingsrätten.

- Det här handlar om den enskildes rätt att få kränkningar av mänskliga rättigheter prövade, säger Anna Rosenmüller Nordlander på DO:s processenhet.

Bakgrunden till målet är att mannen, som skulle flyga från Landvetter till Stockholm, efter att ha gått ombord på planet avkrävdes en förnyad och mer omfattande säkerhetskontroll. DO anser att beslutet har haft samband med mannens utseende och därmed att det har varit fråga om diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet.

ANM 2017/1260

Läs mer om ärendet

Presstjänst

Clas Lundstedt

0736-82 82 10 (numret kan inte ta emot sms)

media@do.se

Tillbaka till toppen