Försäkringskassans webbtjänst var diskriminerande

Pressmeddelande publicerad 11 september 2018

Det var diskriminering i form av bristande tillgänglighet när en person med synnedsättning inte kunde använda Försäkringskassans webbtjänst för att ansöka om föräldrapenning. Det framgår av en dom från Stockholms tingsrätt.

Det var i maj 2015 som en kvinna med synnedsättning i Stockholm försökte ansöka om föräldrapenning via Försäkringskassans webbtjänst. Det visade sig då att webbtjänsten inte gick att använda om man använde skärmläsare, ett verktyg som läser av informationen på en datorskärm och sedan presenterar den i form av exempelvis syntetiskt tal.

När kvinnan kontaktade Försäkringskassan fick hon beskedet att hon tills vidare endast kunde ansöka om föräldrapenningen genom att be en anhörig eller kollega om hjälp, eller att besöka ett servicekontor.

– Det här innebar att kvinnan har missgynnats eftersom en ansökan innehåller privata uppgifter om ekonomi som man inte ska behöva dela med utomstående, och det skulle kosta både tid och pengar för kvinnan att ta sig till ett servicekontor, säger Martin Mörk, chef för DO:s processenhet.

Tingsrätten konstaterar i domen att Försäkringskassan inte hade vidtagit de skäliga åtgärder som lagen föreskriver under den period som kvinnan försökte nyttja webbtjänsten. I stället prioriterade myndigheten andra projekt och bedömde att åtgärder för att anpassa webbtjänsterna fick vänta. I och med det anser domstolen att Försäkringskassan inte har genomfört de åtgärder som kan krävas av en stor statlig myndighet.

– Det här ett av de pilotmål om bristande tillgänglighet som DO har valt att driva för att klargöra rättsläget. Vi har tidigare fått domar som bland annat rör fysisk tillgänglighet rörande utformning av byggnader. Det här är den första domen som klargör kraven när det handlar om digital tillgänglighet, säger diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg.

Försäkringskassan ska enligt domen betala 20 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan.

Ärende ANM 2016/1554

Mer information om ärendet och domen

Tillbaka till toppen