Taxibolag diskriminerade gravid kvinna

Pressmeddelande publicerad 23 mars 2018

DO stämmer nu ett taxibolag i Skåne efter att bolagets ägare sagt upp en anställning när han fick kännedom om att den nyanställda kvinnan var gravid. Enligt DO är bolagets agerande såväl diskriminering som har samband med kön som ett missgynnande enligt föräldraledighetslagen.

Det var i november 2017 som taxibolaget anställde kvinnan och de beslutade att kvinnan skulle börja arbeta den 1 februari 2018. I början av december meddelade kvinnan via textmeddelande att hon var gravid med tvillingar. När bolagets ägare fick reda på det meddelade han kvinnan i flera textmeddelanden att hon kunde glömma anställningen och att hon skulle riva anställningsavtalet. Fem dagar senare fick kvinnan besked om att hon sagts upp och att uppsägningstiden på en månad skulle börja gälla den 15 december. 

Arbetsgivaren har till DO hänvisat till arbetsbrist som skäl för uppsägningen. Enligt DO talar dock såväl textkonversationen som den korta tiden som passerade mellan kvinnans besked och uppsägningsbeskedet för att graviditeten och den kommande föräldraledigheten var den verkliga orsaken. 

– Att kvinnor missgynnas i arbetslivet på grund av graviditet och föräldraledighet är något som i sin tur kan påverka deras framtida löner, yrkeskarriärer och pensioner. Lagen fyller här en viktig funktion för att skydda dessa kvinnor, säger Anna Rosenmüller Nordlander, processförare på DO. 

DO begär nu att taxibolaget ska betala 100 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan och det blir nu upp till Arbetsdomstolen att bedöma om det har varit fråga om diskriminering.

PRO 2018/2

Fakta

Med direkt diskriminering avses att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med någon av diskrimineringsgrunderna, till exempel kön. (1 kap. 4 § 1 diskrimineringslagen).

Enligt föräldraledighetslagen får en arbetsgivare inte missgynna arbetstagare av skäl som har samband med föräldraledighet om inte missgynnandet är en nödvändig följd av ledigheten. Förbudet gäller bland annat när en arbetsgivare säger upp eller vidtar annan ingripande åtgärd mot en arbetstagare. (16 § föräldraledighetslagen).

 

Tillbaka till toppen