DO granskar IT-branschen

Nyhet publicerad 30 november 2018

Nu granskar DO de 150 största IT-företagen för att säkerställa att de har riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) genomför just nu en tillsyn för att säkerställa att företag inom IT-branschen har riktlinjer och rutiner för att förhindra och motverka trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

I samband med #metoo-kampanjen var IT-branschen en av de branscherna där det framkom många vittnesmål om allvarliga missförhållanden.

– Det är väldigt viktigt att alla arbetsplatser aktivt jobbar för att motverka, förebygga och åtgärda den här typen av problem. Vårt uppdrag är att se till att arbetsplatserna följer diskrimineringslagens krav och där är tillsynen en väldigt viktig del, säger Peter Wråke, chef för rättsenheten arbetsliv.

Fortsättning på tillsyn

Tillsynen är en fortsättning på den granskning DO inledde under 2017 i samband med att de nya bestämmelserna om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen trädde i kraft. Hittills har DO tillsynat bland annat kommuner och landsting, bygg- och anläggningsbranschen och kultur-, media- och juridikbranschen.

Presstjänst

Clas Lundstedt

0736-82 82 10 (numret kan inte ta emot sms)

media@do.se

Tillbaka till toppen