UR sänder konferens om diskriminering av muslimer

Nyhet publicerad 10 mars 2017

UR Samtiden sänder föreläsningar från DO:s kunskapskonferens om diskriminering av muslimer. En konferens med syfte att öka kunskapen om hur diskriminering kan motverkas.

– Vi är nöjda med samtliga presentationer av de talare och representanter från organisationer som bjudits in. Det var en angelägen konferens som på olika sätt synliggjorde diskriminerande etnisk profilering av svenska muslimer. Vi kommer att fortsätta vårt arbete för att motverka diskriminerande etnisk profilering i samverkan med relevanta nyckelaktörer och civila samhället säger Lovisa Strömberg, chef på utvecklingsenheten.

Belysa komplexiteten

Konferensen som genomfördes i november 2016 vände sig till politiker och beslutsfattare, myndigheter, ideella organisationer samt publicister och journalister. Genom olika experter och forskare, och inom tre delområden, ville vi belysa både de komplexa utmaningar som finns och även ge inspirerande exempel på hur dessa kan hanteras. De tre delområdena var

  • Diskriminering och religionsfrihetens gränser
  • Terroristbekämpning och rättssäkerhet
  • Mediebilder och hotbilder

DO:s uppdrag är att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering. Vi riktar in oss på områden där vi identifierat särskilda förändringsbehov och arbetar strategiskt och långsiktigt för att nå resultat inom dessa. Ett sådant område har varit att synliggöra diskriminering av muslimer och förmodade muslimer.

Ta del av konferensen

Sex av föreläsningarna visas på Kunskapskanalen 9-10 mars. De finns även tillgängliga på URplay.

– Vår förhoppning är att fler tar del av föreläsningarna och att de bidrar till idéer och tankar kring hur diskriminering av muslimer kan motverkas menar Lovisa Strömberg.

Länk till URplay. UR Samtiden - Diskriminering av muslimer

Tillbaka till toppen