Slutredovisning av regeringsuppdrag om afrofobi

Nyhet publicerad 3 april 2017

DO slutredovisade den 1 april 2017 regeringsuppdraget att vidta kunskapshöjande åtgärder om afrofobi, Ku2015/01668/DISK.

DO har i uppdraget samrått med Forum för levande historia samt med representanter för det afrosvenska civilsamhället. I och med slutredovisningen är regeringsuppdraget avslutat, men DO tar med sig kunskapen in i det fortsatta arbetet att motverka diskriminering.

Tillbaka till toppen