Ofta brister i myndigheternas jämställdhetsplaner

Nyhet publicerad 9 juni 2017

Nio av tio myndigheter hade 2016 aktuella jämställdhetsplaner. Det visar sammanställningen av en granskning som DO genomförde förra året. Samtidigt innehöll nära hälften av de upprättade planerna brister i något avseende.

Den vanligaste bristen i myndigheternas jämställdhetsplaner var att det saknades en redovisning och utvärdering av åtgärder i tidigare jämställdhetsplaner. En annan vanlig brist var att handlingsplanen för jämställda löner saknades. I flera fall saknades båda dessa delar.

Den 1 januari 2017 ändrades diskrimineringslagen bestämmelser rörande arbetsgivares aktiva åtgärder så att det tidigare kravet på jämställdhetsplan nu har ersatts med ett allmänt dokumentationskrav. Syftet med dokumentationen är dock fortfarande att fungera som redovisning av det aktiva arbetet.

Även om reglerna om aktiva åtgärder har ändrats och tillsynen därmed har avsett numera inaktuella bestämmelser är resultatet i stora delar relevant också för tillsynen över de nya bestämmelserna.

– Eftersom arbetsgivarnas skyldigheter överlag har utökats både när det gäller det aktiva arbetet och dokumentationen kan slutsatserna från granskningen fungera som ett bra planeringsunderlag för kommande tillsynsinsatser och även ingå som underlag för DO:s förebyggande och främjande arbete, säger DO Agneta Broberg i en kommentar till sammanställningen.

Tillbaka till toppen