Nekades inträde på grund av etnisk tillhörighet

Pressmeddelande publicerad 5 juli 2017

En krog i norra Storstockholm utsatte en man för diskriminering när en av krogens vakter avvisade mannen med hänvisning till dennes etniska tillhörighet. Det anser DO som nu stämmer företaget.

I början av februari 2016 stod mannen i kö till den aktuella krogen när vakten kom fram till honom och förklarade att han inte var välkommen in. Enligt vakten berodde det på att hans chef hade sagt åt honom att inte släppa in romer eftersom de, enligt chefen, tidigare hade haft problem med personer som krogen identifierade som romer.

På en bandinspelning som mannen har gjort svarar vakten att han inte vet om det är just honom som krogen har haft problem med tidigare. DO anser därmed att krogen diskriminerat mannen genom att avvisa honom med hänvisning till hans etniska tillhörighet.

– Genom de uttalanden vakten gör är det tydligt att missgynnandet att inte få komma in på restaurangen har samband med den etniska tillhörigheten vilket innebär att mannen har utsatts för diskriminering, säger Laine Nõu Englesson på DO:s processenhet.

DO stämmer nu företaget och det blir upp till tingsrätten att ta ställning till om det har varit fråga om diskriminering.

Ärende ANM 2017/824

Enligt diskrimineringslagen är diskriminering förbjuden för den som utanför privat- och familjelivet tillhandahåller varor, tjänster eller bostäder till allmänheten.

Med diskriminering menas att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med en av diskrimineringsgrunderna, till exempel etnisk tillhörighet.

Tillbaka till toppen