Folktandvårdens nekande av engångsärmar inte diskriminering

Pressmeddelande publicerad 20 december 2017

Det var inte diskriminering när Folktandvården i Stockholm beslutade att inte längre tillåta användandet av engångsärmar vid patientarbete. DO har drivit ärendet för en tandläkare som av religiösa skäl skyler sina underarmar och som till följd av beslutet valde att lämna sin anställning

Kvinnan hade arbetat som tandläkare vid Folktandvården sedan 2006 och hade av religiösa skäl använt engångsärmar för att skyla sina underarmar vid patientkontakter. I början av 2016 fattade Folktandvården ett beslut som innebar att användningen av engångsärmar inte längre skulle vara tillåten. Arbetsgivaren meddelade samtidigt att kvinnan skulle bli uppsagd om hon inte avsåg att följa de nya rutinerna.

DO bedömde att arbetsgivarens agerande utgjorde ett missgynnande och valde att stämma Folktandvården. Arbetsdomstolen konstaterar dock i domen att förbudet att använda engångsärmar har haft ett berättigat syfte, det vill säga att upprätthålla patientsäkerheten, och att förbudet har varit lämpligt och nödvändigt för att uppnå detta.

– AD gör alltså i det här målet en annan bedömning än tingsrätten gjorde i målet mot Karolinska Institutet. Domen innebär att dessa kvinnor kan utbilda sig till tandläkare men att de sedan får söka arbete någon annanstans än hos Folktandvården i Stockholm, säger Martin Mörk, chef för DO:s processenhet.

Ärende ANM 2016/2233

Fakta

I en dom i Stockholms tingsrätt 16 december 2016 konstaterade tingsrätten att Karolinska institutet, KI, hade gjort sig skyldig till diskriminering som har samband med religion när man nekade en kvinna som ville använda engångsärmar undantag från gällande hygien- och klädregler.

Enligt tingsrätten hade KI inte bevisat att risken att sprida smittämnen skulle öka vid användandet av engångsärmar jämfört med de engångshandskar studenterna rutinmässigt använder. Detta innebar att tingsrätten ansåg att KI hade gjort sig skyldig till indirekt diskriminering.

Fördjupning i ärendet

Tillbaka till toppen