DO utvidgar tillsyn av rutiner och riktlinjer mot trakasserier

Nyhet publicerad 22 november 2017

DO har beslutat att inleda tillsyn mot ett 40-tal företag och organisationer inom branscherna media, kultur och juridik. Tillsynen är en utvidgning av den tillsyn som nyligen inleddes mot kommuner och landsting och avser att säkerställa att de granskade organisationerna har rutiner och riktlinjer för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

DO kommer också i den aktuella tillsynen kontrollera om arbetsgivarna har kunskap om hur de ska agera vid kännedom om att en medarbetare upplever sig utsatt för sexuella trakasserier.

Beslutet att utvidga tillsynen är en följd av den information som har kommit DO till del, bland annat genom anmälningar och de upprop som nyligen gjorts inom ramen för metoo-kampanjen.

Tillbaka till toppen